Friday, May 17, 2013

stvar je u kolenima

kad se osloniš na desno koleno
slobodno možeš
podići zategnutu ljušturu
koja ti ne dopušta
da razumeš
šta je sivo a šta kiša

to nije teško
ponavljaš sebi
to nije teško
a u kolenu je hrskavica
ume da kleca
do pola tirkiz
od pola usamljenost

kameleon živi od nijansi
kao što ti živiš od ubeđenja
a ja od verovanja

plastike
i
dopamina

klasike 
i
sekundare

dodirivanja kolena
širenja nogu
uvrtanja kose

to je oslonac.
ili 
samo oslonac.