Friday, April 11, 2014

3 sata ujutru / 3 sata uveče


pa ja mislim da to nije fer! zaista nije u redu!

pa šta ja da vam radim...

ništa, samo kažem da nije u redu.

pa borite se ako vam smeta.

sa čime to da se borim?

sa sobom.