Tuesday, June 18, 2013

BLOKADA


u kičmi
u cirkulaciji bez mozga
kako me nervira
kada mi prsti blokiraju
BLOKADA
u momentu
kada je potrebno biti 
bez zidina
kada ti treba
malo jezika
kada ti treba
prostor bez stida
BLOKADA
je blede boje
ne da ti 
da promeniš orbitu
ne da ti
da ja 
da ti
da biti
da kada
imaš potrebu
a nemaš želju
kada imaš kišobran
a sunce ubija
a ti sediš
na klupi
između dve neupaljene šibice.