Wednesday, October 28, 2015

korak.

korak počinje iz kukova
i volje da se krene
u napred ili u nazad
sa oklevanjem u stranu

možeš kroz lišće
možeš ka pozornici
ili u zagrljaj
u baru
u krevet
u novo
u sigurnost
u dan i/ili noć

iz straha
iz moranja
iz neznanja
iz želje i/ili potrebe
radi obilaženja
radi presecanja
samostalno
ili ne

sa da i sa ne

sa telom i glavom
sa telom ili glavom

sa maskom ili bez

sa tobom
sa sobom
i sada
bez ili