Saturday, February 1, 2014

uloga.

koliko često
postaviš sebi pitanje
da li sam u pravu?

da li postoji 
realan razlog
da sebi postaviš pitanje
da li sam u pravu?

da li postoji 
validan argument
da sebi ne postaviš pitanje
da li sam u pravu?

da li pomisliš
 ja sam pametna osoba
racionalna osoba
objektivna osoba
otvorena osoba
socijalna osoba
ja analiziram
promišljam
uviđam
upoređujem
stavljam se u tuđu ulogu

stavljaš se u tuđu ulogu?
da.
to je iracionalno
subjektivno
i nepromišljeno.

vređaš me.

ne vređam te.
stavljam se u tuđu ulogu.