Tuesday, October 4, 2016

promena.

ide
i kad je frka i kad misliš da se ništa ne dešava
misliš, to sam stara ja još uvek
na žalost
ili sreću

zabluda
je zimski san u kojem je lako ugrejati se
pa dobro je, kažeš
kada ti neko postavlja pitanja

ali
(u) tebi se budi
i nema tog realnog razloga
opravdanja, okolnosti i situacije
koji bi dokazali
da je strah veći od potrebe

trgaš se iz čaure
a naivno si mislila
da je jesen doba opadanja lišća